کار در اوراسیا دیگر رویا نیست

مدیرعامل موسسه کاریابی بین المللی آرمان ماندگار گفت: نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی ایرانی به کشورهای اوراسیا با مجوز منطقه آزاد ارس، از طریق کاریابی ...

پیشخوان اخبار