امام جمعه شهر جلفا:

بومیان باید در اولویت استخدام منطقه آزاد باشند/ نمی شود زحمت منطقه برای مردم بومی باشد ولی عایدات آن نصیب دیگران شود

در بحث اشتغال، اشتغال بومیان مد نظر باشد. با تولیدی های مستقر و سرمایه گذاران جذب شده در منطقه شرط کنند که بومیان در اولویت جذب نیروی کار باشند....

اجتماعی