اقامه اولین نمازجمعه در شهر جلفا به امامت حجت اسلام و المسلمین سنجری