مسابقه نقاشی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر هادیشهر با موضوع محرم و دفاع مقدس