به گزارش جلفانیوز، ساعت ۴ بامداد امروز جمعه ۱۹شهریور، زلزله ای به بزرگی سه ریشتر هادیشهر را لرزاند.
برابر اعلام موسسه لرزه نگاری ژئو فیزیک دانشگاه تهران، مرکز این زمین لرزه نیز خود هادیشهر می باشد.
در این باره گفتنی است با توجه به اینکه در موقع این زمین لرزه اکثر شهروندان در خواب بوده اند، تنها افراد معدودی آن را احساس کرده اند.