به گزارش جلفانیوز، فرماندار شهرستان جلفا در نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر کشور و سایر مسئولان استانی و کشوری برگزار میشد، با تاکید بر پتانسیل های ویژه شهرستان جلفا، گفت: جلفا به دلیل همجواری با رود ارس، دارا بودن خط آهن یکصد ساله و بیش از ۱۳۲ کیلومتر نوار مرزی به عنوان دروازه ورود به کشورهای اروپایی و حوزه قفقاز مطرح می شود.

زاهد محمودی افزود: مسیر رشد و شکوفایی شهرستان جلفا در قالب سند تدبیر و توسعه و توجه به زیرساخت ها و توانمندی های شهرستان تدوین شده است.

وی با اشاره به عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان بیان کرد: این ستاد با تشکیل ۵۱ جلسه و تصویب حدود ۱۵۰ مصوبه در راستای رفع موانع تولیدی ها و توسعه روستاهای شهرستان تلاش کرده و با شناسایی توانمندی های آنان، ۵ روستا را به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی کرده است.

محمودی در پایان، موانع زیست محیطی را بزرگترین و مهم ترین مانع شهرستان دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه ۸۵ درصد شهرستان جز مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و براساس قانون هرگونه واگذاری زمین در این مناطق ممنوع بوده، لذا جز بزرگترین موانع و محدودیت کارآفرینی، توسعه و اشتغال شهرستان حساب شده و لزوم توجه مسئولین بیش از پیش کشوری را می طلبد.