به گزارش جلفانیوز، امیر تقی زاده معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در مراسم برگزاری انتخابات مجمع استانی سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان با بیان اینکه این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی است، افزود: سازمان های مردم نهاد با اهداف اجتماعی شکل می گیرد و با بهره مندی از نیروی انسانی داوطلب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم تلاش می کنند.

وی افزود: انتخابات مجمع استانی شورایی متشکل از اعضای سازمان های مردم نهاد هستند که با آرای مستقیم آن ها در هر استان به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

معاون فرهنگی امور ورزش و جوانان آذربایجانشرقی تقویت هویت اسلامی ایرانی با توجه به حضور جوانان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را یکی از اهداف اصلی این انتخابات برشمرد و بیان کرد: توسعه مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان با تمرکز بر سمن‌ها، مشارکت در فرآیند تصمیم سازی در حوزه های مربوط به جوانان در استان و افزایش تاثیرگذاری سمن های جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی را از دیگر اهداف این انتخابات ذکر کرد.

وی در پایان با اشاره به وظایف سمن ها، ابراز کرد: نمایندگی سمن های جوانان استان در عرصه های مختلف، شرکت موثر در ستاد ساماندهی امور جوانان به عنوان نماینده سمنان های جوانان، برگزاری جلسات حداقل هر دو هفته یک بار به منظور رسیدگی و حل مشکلات، انتقال دیدگاه های سمن ها به مراجع ذی صلاح و گزارش سالانه وضعیت حوزه جوانان استان از اختیارات و وظایف است.

گفتنی است در پایان این مراسم با برگزاری‌ انتخابات مجمع استانی سازمان‌های مردم نهاد، علی شمالی و مجتبی نعمتی، از شهرستان جلفا، به عنوان دو عضو از اعضای اصلی این مجمع انتخاب شدند.