به گزارش جلفانیوز، رئیس اداره اوقاف شهرستان جلفا گفت: یک وقف جدید به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان جلفا به ثبت رسید.

حجت الاسلام و المسلمین تقی عمادی افزود: حاج محمدعلی افتخاری و عباسعلی توانا، واقفان نیک اندیش جلفایی یک باب مغازه با طبقه فوقانی را وقف کردند.

وی بیان کرد: با توجه به نیت واقفان در آمد حاصل از وقف برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت شهرستان جلفا صرف می شود.