به گزارش جلفانیوز، این جلسه با حضور فرماندار، اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بدلیل رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخاباتی شوراهای شهر و روستا برگزار شد.

برخی از کاندیداهای شورای شهر جلفا و هادیشهر به روند شمارش آرا معترض بوده و درخواست بازشماری آرا را داشتند.

گفتنی  است نتایج این جلسه هنوز بصورت رسمی اعلام نشده است.