به گزارش جلفانیوز، در این جلسه رئیس کمیته امداد شهرستان جلفا با اشاره به آثار پرداخت زکات بر زندگی دنیوی و اخروی گفت: در روایات متعددی آمده است که زکات، حب دنیا را از دل مومن بیرون رانده و بخل و حسد را از وی دور می کند.
حسینی با بیان اینکه معاش رکن اصلی زندگی است، افزود: اگر معاش در زندگی نباشد، زندگی از بین می رود و عده ای در جامعه هستند که از لحاظ معاش در مضیقه هستند.

وی ادامه داد: اسلام برای کمک به فقرا راهی را پیشنهاد داده و آن راه همان پرداخت زکات است.

حسینی در ادامه با بیان خلاصه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای زکات شهرستان جلفا عنوان کرد: در آمد حاصل از زکات در سال ۹۵، ۴۵۳ میلیون تومان بوده که ۷۴ میلیون آن زکات فطریه، ۲۳ میلیون زکات واجب و مابقی زکات مستحبی بوده است.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه آمرین هر منطقه نسبت به نیازمندان آگاه تر هستند سیاست کمیته امداد از سال های گذشته بر این بوده که درآمد حاصل از زکات توسط آمرین زکات بین نیازمندان شهر و روستا توزیع شود.

گفتنی است در ادامه این جلسه هر یک از اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود در امر جمع آوری زکات و لزوم اطلاع رسانی و تبلیغات در شهر و روستاهای شهرستان پرداختند.