به گزارش جلفانیوز، رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه اظهار کرد: سطح زیر کشت مزارع دیمی و آبی گندم در سال ۹۶، ۲۶۲۰ هکتار بود که از این میزان بیش از ۵ تن گندم برداشت شد.
وی افزود: میزان برداشت گندم در سال گذشته نیز بیش از ۵ تن بود که متاسفانه امسال به دلیل سرمازدگی و بادهای گرم، عملکرد اراضی دیمی نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
رئیس جهاد کشاورزی جلفا بیان کرد: قیمت پایه هر کیلوگرم گندم در مراکز خرید ۱۳۰۰۰ ریال می باشد که در مراکز خرید موجود در شهر هادیشهر و سیه رود خریداری می شوند.
وی در پایان تصریح کرد: مقدار کل خرید تضمینی گندم امسال در هادیشهر ۱۷۱۰ تن بود که در تعاونی وحدت خریداری می شد.
گفتنی است، برداشت گندم هر ساله از ۲۴ خرداد آغاز و تا پایان مرداد ماه ادامه دارد.