به گزارش جلفانیوز، وی پیش از این بعنوان بازپرس دادسرای شهرستان جلفا مشغول خدمت بود.

مراسم معارفه و تکریم دادستان جدید و سابق شهرستان جلفا روز دوشنبه برگزار خواهد شد.