به گزارش جلفانیوز، عزاداران حسینی شهرستان جلفا در قالب هیات های عزاداری از ساعات اولیه صبح عاشورا با اجتماع گسترده در خیابان های جلفا با انجام مراسم سینه زنی و زنجیر زنی در سوگ شهادت مظلومانه سرور و سالار شهیدان به سوگواری پرداختند.
هیات های عزاداری سپس با حرکت در خیابان های اصلی شهر در دسته های منظم سینه زنی و زنجیرزنی گوشه هایی از عشق و دلدادگی خود را به سالار شهیدان به نمایش گذاشتند و با نوحه خوانی و مرثیه سرایی در سوگ شهیدان دشت نینوا اشک ماتم ریختند.