به گزارش ‌جلفانیوز، اورژانس بیمارستان یکی‌ از اصلی ترین بخش هایی است که بیمار در مراجعات خود با آن سر و کار دارد.
اورژانس ها گاهی به عنوان ویترین و پیشانی بیمارستان نامیده می شوند و بیمار انتظار دارد در مراجعات خود با بهترین و در عین حال سریعترین سرویس روبرو شود‌‌.
اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم و کاهش هزینه های بیمارستان باعث شد تا تعداد مراجعات به اورژانس ها با افزایش چند برابری‌ مواجه شده و این بخش ها به عنوان اصلی ترین و  پرکارترین بخش بیمارستان ها معرفی شوند.
اورژانس بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر نیز از این قضیه مسثنی‌ نبوده و روزانه شاهد مراجعه ده ها بیمار است. مراجعاتی که باعث شده نواقصات این بخش بیش از پیش‌ به معرض نمایش درآید و انتقاداتی را به بیمارستان ساجدی هادیشهر وارد نماید‌.
از مهم ترین نقدهای وارده به بخش اورژانس این بیمارستان کمبود پزشک است.
هر چند در ابتدای سال برای چند ماه پزشک دوم اورژانس در ساعات معین به بخش اورژانس‌ اضافه شد اما مدتی است که اورژانس بیمارستان ساجدی هادیشهر با تک پزشک به کار خود ادامه می دهد و این موضوع باعث اتلاف وقت مراجعه کنندگان شده تا حدی که گاه بیمار برای یک ویزیت باید چند ساعت در نوبت بایستد.
مشکل دیگری‌ که در بخش اورژانس وجود دارد وضعیت نامناسب سالن انتظار است.
همجواری سالن انتظار و درب ورود و خروج باعث شده تا به دلیل خیل مراجعات و باز و بسته شدن درب و انتقال سرما به محیط داخل، دمای سالن اورژانس در فصل سرما با دمای محیط ‌بیرون چندان تفاوتی نداشته باشد.
سرمای طاقت فرسایی که علاوه بر وخامت حال بیماران گاهی سبب بیماری همراهان نیز می شود.
هرچند در‌سال های اخیر‌ به دلیل تلاش مدیریت بیمارستان اقدامات قابل تحسینی‌ نظیر افزایش تعداد تخت های بستری‌ بخش اورژانس شده است اما لازم است با رفع مشکلات موجود،‌ اورژانس هادیشهر گام بلندی در راستای خدمات رسانی مطلوب‌ به همشهریان بردارد.