به گزارش جلفانیوز، جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جلفا با موضوع ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان با حضور رئیس دادگستری،دادستان و مسئولین ادارات و نهادهای حمایتی،اجرایی وانتظامی شهرستان جلفا در محل زندان جلفا برگزار گردید.

در این جلسه بر اجرای دستورالعمل ساماندهی امور زندانیان در جهت کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان تاکید گردیده و راهکارهای عملی کاهش آمار زندانیان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در حال حاضر با تدابیر صورت گرفته از سوی مسئولین محترم قضایی شهرستان بالاخص اعمال مجازاتهای جایگزین حبس آمار زندانیان این شهرستان نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری یافته است.

در این جلسه بر رفع مشکلات خانواده زندانیان از طریق نهادهای حمایتی نیز تاکید گردید.