به گزارش جلفانیوز، در حکومت اسلامی، ساده زیستی یکی از ویژگی هایی است که مسولان باید به آن اهتمام ورزند. تجمل گرایی، یکی از پدیده های شوم در جامعه ماست که متاسفانه برخی از مسئولین ما نیز بدان گرفتار شده اند.

زیاد هم دور نرویم. در همین شهرستان خودمان، اگر به اتاق برخی از مسئولان سر بزنیم، خواهیم دید که تجمل گرایی و اشرافی گری از در و دیوار آن اتاق می بارد.

در تاریخ آمده است که وقتی خلیفه دوم(عمر) بر سر راه خود به فلسطین از کناره های شام عبور می کرد، به سواران مجللی برخورد کرد.رئیس این سواران معاویه بود.عمر با دیدن این جاه و تشریفات او تعجب کرد و گفت:این وضع، آیا محمدی است یا کسروی؟ معاویه در جواب گفت: چون من در مرزهای اسلامی زندگی می کنم، جاه و جلال من نشانه عظمت و حشمت اسلام است.

آیا مسولان ما هم می خواهند در این بخش مرزی، عظمت و حشمت اسلام را به دیگران نشان دهند؟

غافل از آنکه عظمت و حشمت اسلام در ساده زیستی است.

امنیت مصادیق فراوانی دارد و یکی از مصادیق آن امنیت روانی است که متاسفانه برخی از مسئولان ما با ماشین های لوکس و آنچنانی ، امنیت روانی جامعه ما را نیز مختل می کنند.

مردمی که در تنگنای اقتصادی قرار دارند با مشاهده تردد مسئولان با ماشین های آنچنانی، از لحاظ روانی دچار آسیب و اختلال می شوند.

امام على علیه السّلام فرمودند:

اِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلى اَئِمَّهِ الْعَدْلِ اَنْ یُقَدِّروا اَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النّاسِ کَیْلا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقیرِ فَقْرُهُ؛

خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقر و تنگدستی او را به طغیان و سرکشی وادار نکند. (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹)

و امام خمینی نیز می فرمایند:«اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود مطرود می شوید.»

نویسنده: اصغر خلفی