به گزارش جلفانیوز، اسدالله علیزاده سرپرست منطقه آزاد اس در حکمی احد نصرتی وایقان را به سمت سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان منصوب کرد.

ابراهیم باقرزاده  فوق لیسانس مدیریت دولتی پیش از نصرتی از دی ماه سال ۹۳ عهده دار مسئولیت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود که با تغییرات جدید مدیریتی در ارس وی از این سمت کنار گذاشته شد.

این اولین انتصاب اسدالله علیزاده پس از عهده داری سرپرستی مدیریتی منطقه آزاد ارس می باشد.

گفتنی است،  احد نصرتی وایقان مسئولیت مشاور عمرانی مدیر عامل ارس و راه اندازی پایانه صادراتی و ترانزیتی ارس را در کارنامه دارد.