به گزارش جلفانیوز، احد نصرتی وایقان متولد مرداد ۱۳۵۱ در شبستر بوده و در سال ۱۳۹۲ به عنوان مشاور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ارس و در سال ۱۳۹۴ به عنوان مشاور مدیرعامل در امور عمرانی و سرپرست مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ارس منصوب شد.
وی طی سال های ۹۴-۹۶ نیز به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری و مسئول راه اندازی پایانه صادراتی و ترانزیتی ارس مشغول به خدمت بوده است.
نصرتی مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران دریافت کرده و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی می باشد.
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اوگیران، مدیر نمونه حوزه مدیرعامل تراکتورسازی ایران-تبریز درسال ۱۳۸۳، عضو هیات امناء شرکت تراکتورسازی کردستان ۸۳-۸۴، مدیر پروژه تراکتورسازی در کشور اوگاندا، مدیر امور پروژه های سرمایه گذاری شرکت تراکتورسازی ۸۶-۸۷ و… جزو کارنامه عملکرد سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارس است.
گفتنی است، ابراهیم باقرزاده نیز از دی ماه سال ۱۳۹۳ مسئولیت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارس را برعهده داشت.