به گزارش جلفانیوز، وقتی که نصف شب در خواب راحت به سر می بری ناگهان صدای تلفن به صدا در می آید، افکار منفی و استرس تنها چیزی است که آن لحظه به سراغ انسان می آید.

با هزار نگرانی گوشی تلفن را برمیداری و یک نفر با تمام خونسردی می گوید مشتری گرامی با شماره گیری شماره دو هزار از صورتحساب قبض خود اطلاع و….. با عصبانیت تمام تلفن را قطع می کنی در کنار فشار عصبی و عوارضی که از صدای تلفن بی موقع مخابرات عایدت شده، با خود می گویی مگر نصف شب زمان تبلیغات است؟!

این ماجرا، حکایت این روز های اکثر مرزنشیان بوده که سبب اعتراض و شکایت از تلفن های تبلیغاتی بی موقع یا همان خروس بی محل اداره مخابرات شده، خروسی که با بانگ بی محل خود مدت هاست خواب را از چشمان مردم جلفا ربوده است.

رئیس مرکز‌ مخابرات جلفا در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به چرایی این موضوع می گوید: به دلیل بوجود آمدن اختلال فنی در سرور پخش پیام در مرکز استان، متاسفانه به طور ناخواسته به تعدادی از مشترکین عزیز تماس ارسال شده است.

چمن خواه اظهار می کند: از تمامی کسانی که این تماس ها موجب رنجش خاطر آنان گردیده عذر خواهی می کنم.

وی در پایان بیان می کند: مشکل تماس های بی موقع اداره مخابرات مرتفع گردیده است و دیگر شاهد تکرار آن نخواهیم بود.