به گزارش جلفانیوز، با توجه به عدم وجود مکانی سرپوشیده برای ورزش و گذراندن اوقات فراغت بانوان،‌ شهردار هادیشهر با هماهنگی‌ اعضای شورای این شهر سالن چند منظوره شهرداری را در اختیار بانوان شهرستان جلفا قرار دادند.

همچنین براساس‌ توافق صورت گرفته و برنامه ریزی‌ انجام یافته در بعضی‌ روز های هفته نیز‌ هیات تنیس‌ روی میز‌ شهرستان برای تمرین به این سالن می روند.

گفتنی است این سالن قبلا به صورت اختصاصی در‌ اختیار کارمندان شهرداری و سایر ادارات بود.