به گزارش جلفانیوز، شادی و غم تار و پود زندگی است و یکی بی دیگری معنا و مفهومی ندارد؛ و عصاره این دو در کنار هم است که به زندگی نشاط و پویایی می بخشد…
این روزها ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) و دهه ی فجر انقلاب بهانه هاییست برای اشک ها و لبخند ها؛ برای تحرک و پویایی…
فارغ از مفاهیم عمیق و عمق این مناسبت ها که همیشه در درک بی نقصش عاجز بوده ایم و پایمان لنگیده است، اینبار سخن از سطح و ظاهر است؛ آنچه کمترین است و همیشه در آن بی نقص تر بوده ایم.
روی سخن نه با مردم که با مسئولان عزیز این شهر است؛ آنان که از قبال این انقلاب نان می خورند و وظیفه دارند؛ معدود است مناسبت هایی به عظمت این دو مناسبت در تقویم کشورمان اما این روزها اگر کسی تقویم نداشته باشد و بیگانه با رسانه باشد، از ظواهر شهر نمیتواند به این مناسبت ها پی ببرد؛ انگار مسئولان از همین ظواهرات هم خسته شده اند؛ آنان که از مناسبت های ملی و مذهبی کشور تنها سیاه پوش کردن شهر در ایام عزا و چراغانی کردن و ریسه بندی در ایام شادی را درک کرده بودند، امروز از این کمترین وظیفه شان هم خسته شده اند!
شیعه در عزای فاطمه زهرا(س) به سر می برد و در شهر ما جز معدودی پارچه های تسلیت مقابل برخی مساجد و ادارات که چهره چروکیده شان فریاد می زند جامانده از اوایل انقلاب هستند و هرساله در ایام شهادت از پستو بیرون می آیند و پس از آن دوباره به جای خود بازمیگردند، نشانی از این عزای عظیم نیست!
ایام فجر انقلاب نیز می گذرد و دریغ از ذره ای فضاسازی مناسب برای این مناسبت؛ و باز تنها معدودی از مساجد و ادارات و برخی مغازه ها که از ریسه ها و پرچم های چندین ساله استفاده کرده اند خبری از آذین بندی شهر نیست!
مسئولانی که رزق این انقلاب را می خورند و در این خصوص وظیفه دارند چرا در لاک بیخیالی شان فرو رفته اند؟ بد نیست هزینه بنرهای تبریک انتصابات را که در و دیوار شهر را پر می کند با هزینه ای که برای این دو مناسبت صرف شده است مقایسه ای بکنند… شرم آور نیست؟