به گزارش جلفانیوز ،تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از این حوادثات یکی از مشکلات و معضل های کشور ایران است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی را درگیر خود کرده است تا این روند کاهش یابد.
علی رغم کاهش‌ آمار مصدومان و متوفیان در سال های گذشته نگاه به میزان کشته شدگان حوادث رانندگی سبب شده است تا ایران از این حیث جزء برترین ها در بین کشورهای جهان قرار گیرد.
براساس نظر کارشناسان، اقدامات پیشگیرانه به عنوان موثر ترین اقدام در کاهش حوادث‌ رانندگی بوده که مدت هاست مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
در شهرستان جلفا نیز پس از وقوع چند حادثه خونین در مقابل مجتمع های تجاری واقع در محور قره برون – جلفا با اندکی ‌تاخیر شورای ‌ترافیک شهرستان با نصب سرعت گیر هایی تصمیم بر‌ پیشگیری از وقوع حوادث گرفته است. تاخیری که به قیمت جان افراد تمام می شود!

اما نصب سرعت گیر ها تنها تا حدودی می توانند مانع از حوادثات در این مسیر گردند؛ با توجه به این نکته که با فعال شدن سایر مجتمع های تجاری این محور، میزان تردد بیشتر می شود اما نمیتوان از سرعت گیر های بیشتری استفاده کرد، می توان از این اقدام به عنوان اقدامی موقتی و گذرا نام برد.
به نظر می رسد یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش تصادفات در این محور اتخاذ تدابیر‌ زیرساختی ‌نظیر نصب دوربین های ثبت تخلفات است. دوربین هایی که کل مسیر مذکور را پوشش دهند. همچنین در کنار آن احداث پل عابر‌ پیاده نیز می تواند از دیگر اقدامات پیشگیرانه مناسب باشد.
اقدامات زیر ساختی برای مشکلات محور قره برون – جلفا مدت های مدیدی است که به مطالبه اصلی شهروندان و کسبه از مسئولان ذیربط تبدیل شده و امید است این مورد هرچه سریعتر مورد توجه آنان قرار گیرد‌ تا دیگر بیش از این شاهد حوادث ناگوار و مرگ و میر های ناشی از آن در این مسیر نباشیم.