به گزارش جلفانیوز، با انتصاب فرماندار مرند به سمت فرمانداری شهرستان تبریز شایعاتی مبنی بر انتصاب گرشاسبی فرماندار جلفا به سمت فرمانداری مرند به گوش می رسد.

با وجود اینکه کمتر از شش ماه از انتصاب گرشاسبی می گذرد اما از ماه ها قبل شایعه جابه جایی وی در محافل غیر رسمی و برخی خبرگزاری های منطقه ای مطرح بوده که حالا با انتصاب فرماندار مرند به سمت فرمانداری تبریز این شایعات قوت گرفته است.

سکوت روابط عمومی فرمانداری جلفا و داوود گرشاسبی در خصوص شایعه جا به جایی از عواملی هستند که مهر تاییدی بر احتمال صحت آن می زنند.

گفتنی است، داوود گرشاسبی فرماندار ۴۹ ساله اهل خلخال اردبیل بوده که از ۲۰ شهریور ۹۶ با روی کار آمدن دولت دوازدهم عهده دار سمت فرمانداری جلفا شده است.