به گزارش جلفانیوز،  صبح امروز طی مراسمی با حضور پورفتحی معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شیرعلیزاده ریاست شبکه بهداشت و درمان جلفا و خیرین، بخش کودکان بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر افتتاح شد.

بخش کودکان این بیمارستان با مشارکت خیرین و شبکه بهداشت و درمان جلفا تکمیل گردیده بود که امروز به بهره برداری رسید.

بهره برداری از دستگاه اسپیرومتری(دستگاه تشخیص بیماریهای ریوی) خریداری شده توسط خانواده حاتمی و اعطای حکم ریاست بیمارستان ساجدی هادیشهر به دکتر عماد قابلی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

گفتنی است در پایان با تقدیم لوح تقدیر از خانواده حاتمی که هزینه احسان مادر خود را جهت این امور صرف کرده بودند،تشکر بعمل آمد.