مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جلفا در گفتگو با خبرنگاران این پایگاه با اشاره به اجرای برنامه سلامت نوروزی گفت: این طرح از ۱۵ اسفند شروع و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد که در آن بازرسان بهداشت محیط از ۸ صبح تا ۸ شب به نظارت و بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و بهداشتی می پردازند.

علی صفرخانلو با بیان اینکه هدف از این طرح کنترل عوامل محیطی، پیشگیری از بیماری های بهداشتی و اپیدمی بیماری های واگیر دار بوده افزود:  تا امروز ۶ اکیپ در شهرستان جلفا بالغ بر ۶۵۰  بازرسی بهداشت محیط انجام داده که ۳۰ بازدید آن از اماکن بین راهی بوده و ۲۳ مورد توسط اکیپ های مشترک صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای اولین بار امسال در بازرسی ها از تجهیزات سنجش پرتابل نظیر؛ آلودگی سنج سطوح، کلر سنج، نور سنج، نمک سنج و… مورد استفاده قرار گرفته که مجموع این بازدید ها هم ۸۸ مورد بوده است.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان جلفا اظهار کرد: در نتیجه این بازدید ها ۲۲۹ اخطار بحرانی و غیر بحرانی صادر، ۴ مورد معرفی به مراجع قضایی، سه هزار و هفتصد و سی و چهار کیلو مواد غذایی معدوم و ۱۰ دست فروش برچیده شدند.

وی در پایان گفت: مکاتبه با شهرداری ها و دهیاران به منظور دفع به موقع پسماندهای بهداشتی، درخواست از سازمان های مربوطه برای مشخص شدن آب های  شرب و غیر شرب از طریق نصب تابلو و نظارت دقیق بر سلامت بهداشتی آب و یخ های عرضه شده را از سایر اقدامات این شبکه برای تامین سلامت بهداشت محیط گردشگران بوده است.