به گزارش جلفانیوز، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان جلفا در پاسخ به پیام مخاطبین مبنی بر وضعیت نامطلوب راه روستای اروج گفت: چندین سال پیش راه این روستا احداث و امکان استفاده از خودرو برای اهالی میسر شد.

ایوب کنگری افزود: باید قبول کرد راه ارتباطی روستای اروج در حد بازگشایی بوده و چندان مناسب تردد نمی باشد.

وی در پاسخ به چرایی عدم بهسازی راه ارتباطی روستای اروج عنوان کرد: بهسازی راه های روستایی نیازمند تامین اعتبار است که متاسفانه سال گذشته در کمیته برنامه ریزی شهرستان ریالی اعتبار برای این عمل در نظر نگرفته نشد.

کنگری در پایان عنوان کرد: اهالی و شورای روستای اروج درخواست کتبی بهسازی راه ارتباطی روستا را تحویل بخشدار سیه رود داده تا با دفاع از آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان، تامین اعتبار برای سال ۹۷ صورت پذیرد.

انتهای پیام/