به گزارش جلفانیوز، دادستان شهرستان جلفا در گفتگو با خبرنگار این پایگاه، با اشاره به آسیب های فضای‌ مجازی عنوان کرد: یکی‌ از بزرگترین آسیب های این حوزه ، گستردگی جرایم در فضای مجازی و دشواری کنترل و رصد محتوای منتشره  وعدم آگاهی عمومی در این زمینه است که بدون کمک و نظارت مردمی ، عملا این کار ، سخت تر هم میگردد.
احمدی افزود: گاهی اوقات مشاهده می شود برخی افراد سودجو با سو استفاده از این موضوع ، فضای امن و مفید سایبری را با انتشار تصاویر مستهجن، غیر اخلاقی و اعمال مجرمانه ناامن می کنند.
وی بیان کرد: به دلیل آسیب های ویرانگر و بعضا غیر قابل جبران این محتواها، دستگاه قضایی شهرستان مصمم به برخورد قاطعانه و بدون اغماض با مجرمان فضای مجازی بوده و پلیس فتای شهرستان نیز با توجه به وظیفه ذاتی خود، موضوعات را رصد کرده و گزارشات را به دادستانی ارائه می نمایند
دادستان جلفا ادامه داد: در ماه های گذشته چندین نفر از مجرمان فضای مجازی که به دنبال برهم زدن امنیت اخلاقی و محتوایی این فضا بودند، با همکاری پلیس فتا دستگیر شدند.
احمدی در‌ پایان با بیان اینکه بیشترین آسیب های فضای مجازی  متوجه خانواده ها و به ویژه  نوجوانان و جوانان بوده عنوان کرد: از شهروندان انتظار می رود با تقویت فرهنگ نظارت عمومی و مردمی و گزارش به موقع موارد مجرمانه، دستگاه قضایی،‌ امنیتی و انتظامی را در این خصوص‌ یاری رسانند.