به گزارش‌ جلفانیوز،‌ مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به دلیل چرایی اخراج کارگران خدماتی فضای سبز اظهار کرد: کنار گذاشته شدن کارگران به دلیل اتمام زمان قرارداد پیمانکاران بوده و این یک روند طبیعی و قانونی است‌.
جواد کاموسی افزود: البته نیروهای خدماتی به طور ‌کل از مجموعه کنار گذاشته نمی شوند بلکه بعد از تعیین تکلیف نهایی قراردادها و اعمال برنده های نهایی در مناقصه ها احتمال بازگشت پذیری آنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در گذشته مشاهده نشده که نیروهای کار قبلی توسط‌ پیمانکار جدید کنار گذاشته شوند و امیدواریم همین روند برای امسال هم ادامه داشته باشد.
کاموسی دلیل تاخیر در برگزاری مناقصه را اصلاح قرار داد ها دانست و بیان کرد: تغییراتی در قراردادهای آینده ایجاد خواهد شد و بررسی معایب و مزایای این تغییرات و مطالعه نمونه قرار دادهای خدماتی سایر نهادها سبب اصلی تاخیر در برگزاری مناقصه ها است.
وی تاکید کرد: در قرار دادهای تنظیمی حقوق کارگران جداگانه محاسبه شده و دیگر شاهد مشکلات به وجود آمده در گذشته و تضییع حقوق کارگران نخواهیم بود.
مدیر امور شهری و خدماتی منطقه آزاد ارس در پاسخ به سوال چگونگی‌ رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز این سازمان بدون کارگران عنوان کرد: سازمان امکاناتی دارد که در مواقع لزوم و شرایط خاص مجبور به استفاده از آنان بوده و تا زمان تعیین تکلیف نهایی از این امکانات استفاده خواهیم کرد‌.
وی ادامه داد: باید دست در دست هم دهیم تا از این وضعیت خارج شویم حتی اگر لازم باشد من مدیر هم لباس کارگری بر تن میکنم اما نمی‌گذاریم آسیبی به فضاهای سبز ارس وارد شده و کلیه هزینه های سازمان بر باد روند.
کاموسی در پایان عنوان کرد: پروسه اداری برگزاری مناقصه ها حداقل ۲۰ تا ۲۵ روز به طول خواهد کشید و همه ما سعی در تسریع این روند داریم.