به گزارش جلفانیوز، محسن نریمان در حکمی مهدی جلالی را به سمت سرپرست اداره ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب کرد.

همچنین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس در حکم جداگانه ای ضمن تشکر از خدمات محبوب ابراهیمی در زمان تصدی اداره ایمنی و آتش نشانی، وی را در سمت مشاور امور ایثارگران سازمان ابقاء کرد.