به گزارش جلفانیوز، به دنبال بارش سنگین برف و برودت هوا کلیه مقاطع تحصیلی شیفت صبح شهرستان جلفا فردا شنبه ۸ دی ماه تعطیل اعلام می گردد.

همچنین به جز امتحانات نهایی ، امتحانات داخلی آموزش و پرورش لغو و به روز دیگری موکول می شود.

امتحانات نهایی براساس برنامه قبلی برگزار خواهد شد.