به گزارش جلفانیوز، دانشگاه آزاد اسلامی جلفا جز معدود دانشگاه های بین‌المللی کشور بوده که در سال ۸۴ در میان امیدواری مردم برای پیشرفت و توسعه علمی تاسیس شد.

این دانشگاه که در اوایل با فعالیت چشمگیر توانست ۴۰۰۰ دانشجو ، ۵۵ رشته کاردانی و کارشناسی و ۱۰ رشته کارشناسی ارشد را جذب کند، به یکباره شاهد سنگ اندازی هایی در مسیر رشد آن شده و شواهد و قرائن خبر از تعطیلی و ادغام این دانشگاه بین المللی دارند!

هرچند مسئولین دانشگاهی در پاسخ به این موضوع با صدور بیانیه، خبر تعطیلی را تکذیب و تنها دلیل برگزاری کلاس ها در دانشگاه دیگر را استهلاک ساختمان و عدم تایید فنی آن بیان کردند اما در مقابل توضیح ندادند که چرا پس از گذشت حدود ۱۴ سال و با وجود مبالغ هنگفت در حساب بانکی آن، این دانشگاه فاقد مکان اختصاصی بوده و همواره به منظور تامین مکان آموزشی چشم به دست مسئولان داشته است؟

به چه دلیل ساختمانی که کلنگ آن در سال ۹۵ بر زمین زده شد و قرار بود برای این دانشگاه احداث شود با گذشت چند سال از فوت پیمانکار پروژه ، همچنان مراحل خلع ید آن صورت نگرفته و هیچ ساختمان و تاسیساتی برای آن بنا نگردیده است؟!

اکنون سوال و مطالبه اصلی این است که چرا سرمایه ای که متعلق به مردم این شهر بوده و در طول سالیان در حساب دانشگاه انباشت شده است صرف خرید یا ساخت ساختمان نگردیده و در حال انتقال به حساب دانشگاه های سایر شهر ها می باشد؟

پشت پرده این انتقال کلاس ها چه بوده و منافع کدام شخص یا اشخاصی دنبال می گردد که با وجود پیگیری مسئولان، همچنان سکوت رسانه ای در این خصوص برقرار شده است؟!