تبلیغات
banner

جلفانیوز گزارش می دهد؛

تاخیر در اقدامات پیشگیرانه ترافیکی به قیمت جان افراد تمام می شود!/ پل عابر پیاده اولویت اصلی محور قره برون – جلفا

حالا با اندکی ‌تاخیر شورای ‌ترافیک شهرستان با نصب سرعت گیر هایی تصمیم بر‌ پیشگیری از وقوع حوادث گرفته است. تاخیری که به قیمت جان افراد تمام می شود!...

پیشخوان اخبار