مجوز گازرسانی به ۴ روستای بالای ۲۰ خانوار اخذ شده است/۹۹ درصد جمعیت شهرستان از گاز بهره مند هستند

احمدی گفت: در راستای برنامه های توسعه ای خدمات گازرسانی در مناطق کمتر توسعه یافته، مجوز گازرسانی به ۴ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان اخذ و در مرحله انتخاب پیمانکار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید »

دودی که به چِشمِ مَردُم رَفت!

دودِ تَمامِ این دَقیقه نَوَد ها به چِشمِ مَردُم رَفته و سَبَب پَریشان خاطریِ کَسانی شُده که‌ بَرایِ فَرار از فِشار هایَ زِندِگی، فُرصتِ کوتاهِ لَحظه ایِ شادی و نِشاط را غَنیمَت شُمُرده اند!

بیشتر بخوانید »